Tepelná čerpadla voda /voda

Toto tepelné čerpadlo potřebuje ke své činnosti dostatečný zdroj vody. Zdrojem vody bývá nejčastěji studna nebo vrt. Podzemní voda má stálou teplotu, kterou přebírá od zemské kůry. Topný faktor čerpadel voda-voda je jeden z nejvyšších, podobně jako u typu země/voda.

Princip tepelného čerpadla voda /voda

Teplo se odčerpává z nosiče, kterým je v tomto případě voda. Čerpadlo je určeno pro vnitřní instalaci. Primární okruh je napojen na vodní zdroj a výparník z něj odebírá teplo. Sekundární okruh je napojen na topnou soustavu, případně také na akumulační zásobník teplé vody. Odčerpaná voda se poté vrací zpět do druhé tzv. vsakovací studny

Použití tepelných čerpadel voda - voda

Voda má schopnost akumulovat značné množství tepla. Využití těchto tepelných čerpadel je stejné jako u typu země/ voda. Kvůli obsaženým minerálům je nutná častější údržba zařízení.

Tepelné čerpadlo voda voda lze celoročně využívat pro ohřev teplé vody a topení. V letních měsících je možné pomocí reverzního chodu také chlazení.